2314006216 6942044045 Γκύζη 6, Θεσσαλονίκη tmetaxas3@gmail.com

Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων του παγκρέατος

Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων του παγκρέατος

Όπως μας εξηγεί ο χειρουργός ογκολόγος Θεόδωρος Μεταξάς, όταν ο καρκίνος του παγκρέατος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη βασική και βέλτιστη επιλογή. Ανάλογα με το μέγεθος του όγκου και την εντόπισή του, αφαιρείται  τμήμα του οργάνου ή ολόκληρο το όργανο.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Η συμβολή της λαπαροσκοπικής μεθόδου επιτρέπει την πραγματοποίηση της πολύπλοκης και δύσκολης αυτής επέμβασης με τη χρήση  λαπαροσκοπικών εργαλείων και μέσω πολλών μικρών τομών σε αντίθεση με την ύπαρξη μεγάλης τομής στην ανοιχτή μέθοδο.

Η λαπαροσκοπική περιφερική παγκρεατεκτομή είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική κι ως τέτοια έχει με βασικότερα πλεονεκτήματα τη μειωμένη απώλεια αίματος, το μειωμένο χειρουργικό χρόνο, την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιπλοκών που εγκυμονούν έπειτα από το χειρουργείο.

Ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευκολία μετεγχειρητικά.


Χειρουργική επέμβαση WIPPLE
Η χειρουργική επέμβαση Whipple είναι η βαρύτερη και πολυπλοκότερη επέμβαση της χειρουργικής ογκολογίας ενώ αποτελεί την μόνη ουσιαστική θεραπευτική αντιμετώπιση των χειρουργικά εξαιρέσιμων νεοπλασμάτων της κεφαλής του παγκρέατος.

Η κλασική επέμβαση Whipple περιλαμβάνει, την χειρουργική αφαίρεση της κεφαλής του παγκρέατος, το δωδεκαδάκτυλο, τον χοληδόχο πόρο μέχρι λίγο πριν τον διχασμό του, την χοληδόχο κύστη και απαραίτητα τον λεμφαδενικό καθαρισμό της περιοχής.

Η έγκαιρη διάγνωση του παγκρεατικού καρκίνου είναι σημαντική, επειδή τα ποσοστά επιβίωσης είναι υψηλότερα για τους ασθενείς των οποίων οι όγκοι είναι μικρότεροι. Η επιλογή των ασθενών για χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να βασίζεται στην πιθανότητα ίασης, όπως αυτή ορίζεται και από την πλήρη και σε καθαρά όρια εξαίρεση του νεοπλάσματος.

Πίσω