2314006216 6942044045 Γκύζη 6, Θεσσαλονίκη tmetaxas3@gmail.com

Μεταξάς Θεόδωρος

Χειρουργός - Ογκολόγος - Μέλος της Ομάδας Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής
Κακοήθειας & Χειρουργικής Ογκολογίας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό

Γενική & Λαπαροσκοπική Χειρουργική


 

Χειρουργική Ογκολογία

HIPEC (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy):
Υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία για όγκους κοιλίας με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση (καρκίνος ωοθηκών, στομάχου, παχέος εντέρου, ψευδομύξωμα περιτοναίου και μεσοθηλίωμα περιτοναίου)

PIPAC (pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy):
Λαπαροσκοπική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία

IRE (irreversible electroporation):
Μη Αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση για μη εξαιρέσιμους όγκους παγκρέατος

ILP (isolated limp perfusion):
Περιοχική Χημειοθεραπεία για Μελανώματα, σαρκώματα των άκρων

Γενική και λαπαροσκοπική χειρουργική:
ήπατος, παγκρέατος, χοληφόρων, στομάχου, λεπτού και παχέος εντέρου