2310400383 6942044045 Γκύζη 6, Θεσσαλονίκη tmetaxas3@gmail.com