2314006216 6942044045 Γκύζη 6, Θεσσαλονίκη tmetaxas3@gmail.com